• https://www.facebook.com/pages/Bayirtat-BAL/1382870758670080

Propolis

 Bayırtat Propolis vücudun savunma sistemi için çalışan doğal bir antibiyotik ve antioksidandır. Pro­po­li­sin kuv­vet­li mik­rop öl­dü­rü­cü özel­li­ği ol­du­ğu ve güç­lü an­ti­ok­si­dan et­ki­si, bi­lim­sel bir gerçektir. Antikanser ve antifungal özelliğiyle birlikte Pro­po­li­sin yal­nız­ca kan­se­re kar­şı de­ğil, kan­ser ön­ce­si lez­yon­la­ra kar­şı da ko­ru­yu­cu özel­li­ği ol­du­ğu­na da­ir bi­lim­sel ipuç­la­rı var.

 Pek çok hastalığı tedavi edici özelliği bulunan Bayırtat Propolisin, bademcik iltihabı, farenjit, larenjit için etkili olduğuna dair bilinen pek çok bilimsel veri bulunmakla birlikte, ağız ve boğaz mukozası sorunları için hem oral olarak hem de gargara biçiminde kullanılması, dişeti hastalıklarına karşı korucuyucu özelliği oldukça önemlidir.